Rapportering till Försäkringskassan är något som måste göras om det skett tillbud, olyckor eller skada på arbetet. Att rapportera till försäkringskassan samt göra en tillbudshantering är alltså viktigt och alla bör veta hur detta görs. Om ni vill förenkla detta, så kan ni satsa på en app som Axintor tillhandahåller. Med den är det superenkelt att göra de rapporteringar som ska göras. Om det skett ett tillbud, alltså en händelse som kunnat leda till en allvarlig olycka eller skada, så ska detta anmälas till flera instanser så som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Allt för många arbetsplatser brister dock inom detta. Många gånger för att man anser det är krångligt. Men genom att satsa på det system som Axintor har, så är det nu enklare att göra det.

Smart sätt att rapportera till Försäkringskassan

Om ni vill ha ett enkelt sätt att kunna göra er rapportering till Försäkringskassan, då kan ni satsa på SafetyNet. Det är ett system som Axintor har. I detta system kan man lägga till en mängd olika moduler samt att den kan integreras med de berörda myndigheter som ska ha rapportering av tillbud. Systemet går även att använda till andra saker. Bland annat fungerar det mycket väl med ert lönesystem samt att det finns en smart administrationslösning. När ni måste rapportera till Försäkringskassan så kan allt samlas i detta system, sedan är det bara att göra ett par klick, sen är det klart. Om ni är intresserade av att veta mer om detta system och vad ni kan använda det till, besök då Axintors hemsida.