Är det så att du har behov av en ledsagare i Stockholm? När det gäller ledsagare i Stockholm så kan du få detta via LSS och via Assistansportalen. Det som detta företag kan erbjuda, det är ledsagning och följeslagarservice. Det till personer i alla åldrar med någon form av funktionsnedsättning. En ledsagare kan följa med dig på de aktiviteter du vill göra samt att de kan ordna det praktiska med att boka biljetter eller resor med mera.

I Stockholm kan du få ledsagning

Med en ledsagare i Stockholm kan det bli enklare för dig i din vardag. Särskilt om du har en funktionsnedsättning där det är svårt att lösa allt på egen hand. Du kan få med dig en ledsagare på sociala aktiveter, kurser, hobbys och annat du vill göra. Det går att få ledsagning på dagen så väl som på kvällen. Även helger går det att få en ledsagare som hjälper dig. Det så att du kan komma ut på det du vill göra, när du vill göra det!

Olika former av assistans

Hos Assistansportalen finns det inte bara ledsagning utan de har även andra tjänster som:

  • Avlösning
  • Personlig assistans
  • Hemtjänst

När det gäller avlösning så handlar det om att barn med en funktionsnedsättning kan få en person som hjälper dem, så att familjen i sig avlöses ibland. Personlig assistans är för dig som blir beviljad det via kommunen eller via Försäkringskassan. Hemtjänst är för äldre personer som behöver viss assistans med vissa saker i hemmet.